سی آر سون منتظر بازگشت لئو/ رونالدو: تماشای اشک های مسی دردآور بود

سی آر سون منتظر بازگشت لئو/ رونالدو: تماشای اشک های مسی دردآور بود
فوق ستاره پرتغالی رئال مادرید مصاحبه ای متفاوت در مورد رقیب دیرینه اش انجام داد.

سی آر سون منتظر بازگشت لئو/ رونالدو: تماشای اشک های مسی دردآور بود

فوق ستاره پرتغالی رئال مادرید مصاحبه ای متفاوت در مورد رقیب دیرینه اش انجام داد.
سی آر سون منتظر بازگشت لئو/ رونالدو: تماشای اشک های مسی دردآور بود

یوزر نود 32 ورژن 9

car