پایان مرحله دوم عملیات آزادسازی جزیره الخالدیه

پایان مرحله دوم عملیات آزادسازی جزیره الخالدیه
نیروهای امنیتی و داوطلب مردمی عراق در پایان دومین روز عملیات آزادسازی جزیره استراتژیک الخالدیه موفق شدند، ۲۰ کیلومتر مربع از مساحت این جزیره را از لوث داعش پاکسازی کنند.
۲۲:۲۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


پایان مرحله دوم عملیات آزادسازی جزیره الخالدیه

نیروهای امنیتی و داوطلب مردمی عراق در پایان دومین روز عملیات آزادسازی جزیره استراتژیک الخالدیه موفق شدند، ۲۰ کیلومتر مربع از مساحت این جزیره را از لوث داعش پاکسازی کنند.
۲۲:۲۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


پایان مرحله دوم عملیات آزادسازی جزیره الخالدیه

دانلود فیلم خارجی