منطقه «ضاحیه الاسد» در غرب شهر حلب کاملا آزاد شد

منطقه «ضاحیه الاسد» در غرب شهر حلب کاملا آزاد شد
ارتش سوریه با کمک نیروهای محور مقاومت در پیشروی‌های امروز خود توانست منطقه ضاحیه الاسد شهر حلب را از تروریست‌های «جیش الفتح» پس بگیرد.

منطقه «ضاحیه الاسد» در غرب شهر حلب کاملا آزاد شد

دانلود بیتالک