حاج صفی پا به توپ شد (عکس)

حاج صفی پا به توپ شد (عکس)
احسان حاج صفی وینگر چپ فصل گذشته تیم اف سی فرانکفورت ، تا اینجا به عنوان آخرین نقل و انتقال پر سر و صدای فوتبال ایران راهی سپاهان شد و تمرینات خود را با این تیم شروع کرد.

حاج صفی پا به توپ شد (عکس)

احسان حاج صفی وینگر چپ فصل گذشته تیم اف سی فرانکفورت ، تا اینجا به عنوان آخرین نقل و انتقال پر سر و صدای فوتبال ایران راهی سپاهان شد و تمرینات خود را با این تیم شروع کرد.
حاج صفی پا به توپ شد (عکس)

باران فیلم