“گرمازدگی” می‌تواند کشنده باشد!

“گرمازدگی” می‌تواند کشنده باشد!

دکتر ندا شهبازی  با بیان اینکه کودکان، افراد مسن و زنان باردار بیش از همه در معرض خطر گرمازدگی هستند، گفت: حضور طولانی‌مدت در زیر نورآفتاب و هوای گرم می‌تواند منجر به گرمازدگی افراد شود.وی، تعریق زیاد، افزایش دمای بدن، افزایش ضربان قلب، کاهش فشار خون و گرگرفتگی را از جمله علائم گرمازدگی عنوان کرد و افزود: در صورت ادامه این علائم و عدم درمان و رسیدگی به موقع، گرمازدگی می‌تواند فرد را دچار شوک کرده و در موارد شدید می‌تواند مرگ او را رقم بزند. شهبازی تصریح کرد: شوک و مرگ ناشی از گرمازدگی بیشتر در کمین افراد در معرض خطر گرمازدگی به ویژه کودکان و افراد کهنسال است.وی، اولین اقدام موثر در مواجه با فرد گرمازده را خنک کردن فرد عنوان کرد و افزود: این اقدام راحت‌ترین و موثرترین راهکار است و چنانچه فرد گرمازده نوزاد و کودک است باید او را داخل پارچه آغشته به آب و الکل قرار داد که به سرعت دمای بدن او پایین بیاید.شهبازی تصریح کرد: همچنین قراردادن پاها در ظرف آب سرد هم می‌تواند سریعا دمای بدن فرد گرمازده را پایین بیاورد و باید سعی شود لباس‌های فرد نازک بوده و فرد را در محیط خنک قرار دهیم. این پزشک عمومی استفاده از نوشیدنی خنک را هم برای افراد گرمازده توصیه کرد و افزود: اگر نوشیدنی خنک همراه با “خاک شیر” باشد موثرتر است و بعد از این اقدامات باید فرد گرمازده را هرچه سریعتر به مراکز درمانی ارجاع داد.شهبازی در راستای پیشگیری از گرمازدگی توصیه کرد، افراد حتی المقدور در ساعات گرم روز (ساعت 12 تا 16 ظهر) از منزل خارج نشوند و در صورت اجبار به خروج از منزل حتما از وسایل محافظتی در برابر نور خورشید مانند کلاه، عینک آفتابی و لباس نخی استفاده کنند.وی توصیه کرد: رانندگان نیز به هنگام تردد در ساعات گرم روز حتما از کولر خودرو استفاده کنند.

“گرمازدگی” می‌تواند کشنده باشد!

دکتر ندا شهبازی  با بیان اینکه کودکان، افراد مسن و زنان باردار بیش از همه در معرض خطر گرمازدگی هستند، گفت: حضور طولانی‌مدت در زیر نورآفتاب و هوای گرم می‌تواند منجر به گرمازدگی افراد شود.وی، تعریق زیاد، افزایش دمای بدن، افزایش ضربان قلب، کاهش فشار خون و گرگرفتگی را از جمله علائم گرمازدگی عنوان کرد و افزود: در صورت ادامه این علائم و عدم درمان و رسیدگی به موقع، گرمازدگی می‌تواند فرد را دچار شوک کرده و در موارد شدید می‌تواند مرگ او را رقم بزند. شهبازی تصریح کرد: شوک و مرگ ناشی از گرمازدگی بیشتر در کمین افراد در معرض خطر گرمازدگی به ویژه کودکان و افراد کهنسال است.وی، اولین اقدام موثر در مواجه با فرد گرمازده را خنک کردن فرد عنوان کرد و افزود: این اقدام راحت‌ترین و موثرترین راهکار است و چنانچه فرد گرمازده نوزاد و کودک است باید او را داخل پارچه آغشته به آب و الکل قرار داد که به سرعت دمای بدن او پایین بیاید.شهبازی تصریح کرد: همچنین قراردادن پاها در ظرف آب سرد هم می‌تواند سریعا دمای بدن فرد گرمازده را پایین بیاورد و باید سعی شود لباس‌های فرد نازک بوده و فرد را در محیط خنک قرار دهیم. این پزشک عمومی استفاده از نوشیدنی خنک را هم برای افراد گرمازده توصیه کرد و افزود: اگر نوشیدنی خنک همراه با “خاک شیر” باشد موثرتر است و بعد از این اقدامات باید فرد گرمازده را هرچه سریعتر به مراکز درمانی ارجاع داد.شهبازی در راستای پیشگیری از گرمازدگی توصیه کرد، افراد حتی المقدور در ساعات گرم روز (ساعت 12 تا 16 ظهر) از منزل خارج نشوند و در صورت اجبار به خروج از منزل حتما از وسایل محافظتی در برابر نور خورشید مانند کلاه، عینک آفتابی و لباس نخی استفاده کنند.وی توصیه کرد: رانندگان نیز به هنگام تردد در ساعات گرم روز حتما از کولر خودرو استفاده کنند.

“گرمازدگی” می‌تواند کشنده باشد!

خرید بک لینک رنک 6

90ورزشی