روسیه موضوع کناره‌گیری اسد در ۲۰۱۷ را رد کرد

روسیه موضوع کناره‌گیری اسد در ۲۰۱۷ را رد کرد

معاون وزیر خارجه روسیه کناره‌گیری رئیس‌جمهوری سوریه از قدرت در مارس ۲۰۱۷ را رد و تأکید کرد چنین موضوعی تاکنون در نشست‌های بین‌المللی وین درباره سوریه مطرح نشده است.

آهنگ جدید

خرید بکلینک