صنعت در سال ۹۴

صنعت در سال ۹۴
واردات بی رویه فولاد زنگ خطر را برای صنعت فولاد کشورمان که بیشترین تولید کننده این محصول در خاورمیانه است به صدا درآورده است.
۰۷:۵۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


صنعت در سال ۹۴

واردات بی رویه فولاد زنگ خطر را برای صنعت فولاد کشورمان که بیشترین تولید کننده این محصول در خاورمیانه است به صدا درآورده است.
۰۷:۵۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


صنعت در سال ۹۴

خرید غذا

اسکای نیوز