3 ایرانی در میان آزادکاران برتر جهان

3 ایرانی در میان آزادکاران برتر جهان
در جدیدترین رده‌بندی اعلام شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی، حسن رحیمی در جایگاه دوم وزن 57 کیلوگرم جای گرفت و سیداحمد محمدی و پرویز هادی نیز به ترتیب جایگاه چهارم اوزان 65 و 125 کیلوگرم را به خود اختصاص دادند.

3 ایرانی در میان آزادکاران برتر جهان

در جدیدترین رده‌بندی اعلام شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی، حسن رحیمی در جایگاه دوم وزن 57 کیلوگرم جای گرفت و سیداحمد محمدی و پرویز هادی نیز به ترتیب جایگاه چهارم اوزان 65 و 125 کیلوگرم را به خود اختصاص دادند.
3 ایرانی در میان آزادکاران برتر جهان

فروش بک لینک

آهنگ جدید