تجمع 300استقلالی پشت در ورزشگاه نفت و گاز

تجمع 300استقلالی پشت در ورزشگاه نفت و گاز
تماشاگران استقلال استقبال باشکوهی از تیمشان پیش از فینال جام‌حذفی کردند.

تجمع 300استقلالی پشت در ورزشگاه نفت و گاز

تماشاگران استقلال استقبال باشکوهی از تیمشان پیش از فینال جام‌حذفی کردند.
تجمع 300استقلالی پشت در ورزشگاه نفت و گاز

wolrd press news