نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای اسفند 94

نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای اسفند 94
نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال گذشته 8.5 درصد شد.

نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای اسفند 94

نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال گذشته 8.5 درصد شد.
نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای اسفند 94

کیمیا دانلود

لردگان