گودرزی: بازی در کشور ثالث را نمی‌پذیریم

محمود گودرزی در این باره اظهار داشت: عربستانی‌ها کار سیاسی کردند. به نظرم کنفدراسیون فوتبال آسیا باید از فضای سیاسی دوری کند و نباید تحت‌تاثیر این فضا قرار بگیرد. وی که با اخبار ورزشی شبکه سوم سیما صحبت می‌کرد، افزود: استراتژی ما بازی در خانه خودمان و در خانه حریف بود. ما انجام بازی در کشور ثالث را نمی‌پذیریم و ترجیح می دهیم که در بازی‌ها شرکت نکنیم، مگر اینکه رایزنی‌ها انجام شود.

دانلود سریال و آهنگ

خرید غذا