سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان منتظر تصویب شورای عالی اشتغال

سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان منتظر تصویب شورای عالی اشتغال

شهیندخت مولاوردی  گفت: بحث توسعه مشاغل در حوزه وظایف این معاونت نیست و ما صرفا به عنوان ستاد، هماهنگی‌های لازم را در این رابطه انجام می دهیم تا دستگاه‌هایی که وظیفه ذاتی در این عرصه دارند، این وظیفه را به انجام برسانند.وی به تدوین سند سیاستی بازار کار اشاره کرد و با بیان اینکه راهکارهای لازم در این عرصه توسط محققان بررسی و تهیه شده است، افزود: علاوه بر آن سند توانمندسازی زنان نیز به زودی در دولت مطرح می شود و امید است براساس این اقدامات توانمندسازی زنان تحقق پیدا کند.وی در خصوص بیمه زنان فعال در حوزه مشاغل خانگی گفت: بیمه کردن زنان وظیفه ما نیست و تنها می توانیم تحقق این مهم توسط دستگاه های ذیربط را پیگیری کنیم، برای مثال بیمه قالیبافان که مدتی است قطع شده است در حال پیگیری است و در کنار آن بیمه زنان خانه دار را نیز پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد.

سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان منتظر تصویب شورای عالی اشتغال

شهیندخت مولاوردی  گفت: بحث توسعه مشاغل در حوزه وظایف این معاونت نیست و ما صرفا به عنوان ستاد، هماهنگی‌های لازم را در این رابطه انجام می دهیم تا دستگاه‌هایی که وظیفه ذاتی در این عرصه دارند، این وظیفه را به انجام برسانند.وی به تدوین سند سیاستی بازار کار اشاره کرد و با بیان اینکه راهکارهای لازم در این عرصه توسط محققان بررسی و تهیه شده است، افزود: علاوه بر آن سند توانمندسازی زنان نیز به زودی در دولت مطرح می شود و امید است براساس این اقدامات توانمندسازی زنان تحقق پیدا کند.وی در خصوص بیمه زنان فعال در حوزه مشاغل خانگی گفت: بیمه کردن زنان وظیفه ما نیست و تنها می توانیم تحقق این مهم توسط دستگاه های ذیربط را پیگیری کنیم، برای مثال بیمه قالیبافان که مدتی است قطع شده است در حال پیگیری است و در کنار آن بیمه زنان خانه دار را نیز پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد.

سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان منتظر تصویب شورای عالی اشتغال

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال