تحقیقات کیفری در رابطه با آزار دختران مسلمان در بلوار بخارست

تحقیقات کیفری در رابطه با آزار دختران مسلمان در بلوار بخارست
پلیس رومانی اعلام کرد: به دنبال تعرض روز چهارشنبه به دو دختر محجبه مسلمان در یکی از بلوارهای بخارست، پایتخت رومانی، روز جمعه تحقیقاتی کیفری در این باره آغاز شد.
۲۳:۰۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


تحقیقات کیفری در رابطه با آزار دختران مسلمان در بلوار بخارست

پلیس رومانی اعلام کرد: به دنبال تعرض روز چهارشنبه به دو دختر محجبه مسلمان در یکی از بلوارهای بخارست، پایتخت رومانی، روز جمعه تحقیقاتی کیفری در این باره آغاز شد.
۲۳:۰۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


تحقیقات کیفری در رابطه با آزار دختران مسلمان در بلوار بخارست

فروش بک لینک