قهرمان بدجور نقره داغ شد/ استیماچ رفت

قهرمان بدجور نقره داغ شد/ استیماچ رفت
سپاهانی ها با دریافت یک گل در نیمه اول و سه گل در نیمه دوم، شکست سنگینی را پیش روی خود دیدند تا به واسطه آن از صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان ناامید شوند.
۲۳:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱ اردیبهشت


قهرمان بدجور نقره داغ شد/ استیماچ رفت

سپاهانی ها با دریافت یک گل در نیمه اول و سه گل در نیمه دوم، شکست سنگینی را پیش روی خود دیدند تا به واسطه آن از صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان ناامید شوند.
۲۳:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱ اردیبهشت


قهرمان بدجور نقره داغ شد/ استیماچ رفت

آپدیت نود 32 ورژن 7

مرکز فیلم