باخت فولاد برابر تیم لیگ دویی

باخت فولاد برابر تیم لیگ دویی
تیم فولاد خوزستان در دیداری دوستانه مقابل تیم دسته دومی نفت‎وگاز گچساران شکست خورد.

باخت فولاد برابر تیم لیگ دویی

تیم فولاد خوزستان در دیداری دوستانه مقابل تیم دسته دومی نفت‎وگاز گچساران شکست خورد.
باخت فولاد برابر تیم لیگ دویی

قرآن