گل‌محمدی: مساوی کم‌تر از برد نبود

گل‌محمدی: مساوی کم‌تر از برد نبود
سرمربی ذوب‌آهن می گوید امروز از دیدن چهره خسته بازیکنان خجالت زده شدم. با تمام وجود بازی کردند و این برای من کمتر از برد نبود.

گل‌محمدی: مساوی کم‌تر از برد نبود

سرمربی ذوب‌آهن می گوید امروز از دیدن چهره خسته بازیکنان خجالت زده شدم. با تمام وجود بازی کردند و این برای من کمتر از برد نبود.
گل‌محمدی: مساوی کم‌تر از برد نبود

آپدیت نود 32

car