ترفند کلینتون برای راهیابی به کاخ سفید

ترفند کلینتون برای راهیابی به کاخ سفید
هیلاری کلینتون در نخستین سخنرانیش در نیویورک، خود را پیروز انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا اعلام کرد و در تلاش برای راهیابی به کاخ سفید بر ویژگی تاریخی بودن نامزدی خود به عنوان یک زن در رقابت نهایی تاکید کرد.
۰۹:۲۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۹ خرداد


ترفند کلینتون برای راهیابی به کاخ سفید

هیلاری کلینتون در نخستین سخنرانیش در نیویورک، خود را پیروز انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا اعلام کرد و در تلاش برای راهیابی به کاخ سفید بر ویژگی تاریخی بودن نامزدی خود به عنوان یک زن در رقابت نهایی تاکید کرد.
۰۹:۲۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۹ خرداد


ترفند کلینتون برای راهیابی به کاخ سفید

دانلود سریال و آهنگ