جریمه سنگین لاتزیو به علت اتفاقات بازی با ناپولی ::

باشگاه لاتزیو مطابق انتظار به علت توهین های جنجالی هوادارانش به مدافع ناپولی جریمه شده است.

باران فیلم