پرسپولیسی‌ها پاداش گرفتند ::

پرسپولیسی‌ها پاداش گرفتند ::

به دلیل ممنوعیت استفاده از سکه به عنوان پاداش درارگان‌های دولتی، بازیکنان پرسپولیس معادل 5 سکه طلا کارت هدیه دریافت کردند.

آلرژی و تغذیه

بک لینک