اوبامیانگ از دورتموند می‌رود؟ ::

اوبامیانگ از دورتموند می‌رود؟ ::

سایت گل با توجه به رفتن برادر اوبامیانگ از آلمان نوشت این اتفاق می‌تواند مسیر این بازیکن را تحت تاثیر خودش قرار دهد.

free download movie

بك لينك