همکاری ۲ میلیارد دلاری ایران و اتریش

همکاری ۲ میلیارد دلاری ایران و اتریش
تفاهم نامه همکاری ۲ میلیارد دلاری اتاق بازرگانی ایران و اتریش امضا شد.
۰۷:۵۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


همکاری ۲ میلیارد دلاری ایران و اتریش

تفاهم نامه همکاری ۲ میلیارد دلاری اتاق بازرگانی ایران و اتریش امضا شد.
۰۷:۵۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


همکاری ۲ میلیارد دلاری ایران و اتریش

فروش بک لینک