چه تیم هایی چه بازیکنانی کم دارند؟ ::

تنها 48 ساعت تا پایان فصل نقل و انتقالات مانده است و باید دید در ساعات باقیمانده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

دانلود سریال و آهنگ

نود 32