۸ هزار پلیس در ترکیه اخراج شدند

۸ هزار پلیس در ترکیه اخراج شدند

یک مقام ارشد امنیتی ترکیه اعلام کرد که دولت 8 هزار نیروی پلیس در سراسر این کشور ازجمله استانبول و آنکارا را برکنار کرد.وزارت خارجه ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد: در جریان کودتای نافرجام اخیر در این کشور حداقل 290 نفر کشته و بیش از 1400 نفر دیگر زخمی شده‌اند. وزارت خارجه ترکیه افزود: از این تعداد کشته شدگان، بیش از 100 نفر از کودتاچیان هستند. بی شک طرفداران فتح الله گولن عاملان اصلی طراحی و اجرای این کودتا بوده‌اند.

۸ هزار پلیس در ترکیه اخراج شدند

یک مقام ارشد امنیتی ترکیه اعلام کرد که دولت 8 هزار نیروی پلیس در سراسر این کشور ازجمله استانبول و آنکارا را برکنار کرد.وزارت خارجه ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد: در جریان کودتای نافرجام اخیر در این کشور حداقل 290 نفر کشته و بیش از 1400 نفر دیگر زخمی شده‌اند. وزارت خارجه ترکیه افزود: از این تعداد کشته شدگان، بیش از 100 نفر از کودتاچیان هستند. بی شک طرفداران فتح الله گولن عاملان اصلی طراحی و اجرای این کودتا بوده‌اند.

۸ هزار پلیس در ترکیه اخراج شدند

خبرهای داغ