حمايت دسته‌جمعي فولادي‌ها از اسكوچيچ(عكس)

حمايت دسته‌جمعي فولادي‌ها از اسكوچيچ(عكس)
تعدادي از بازيكنان فولاد خوزستان با انتشارعكسي از اسكوچيچ حمايتشان از اين سرمربي را اعلام كردند.

حمايت دسته‌جمعي فولادي‌ها از اسكوچيچ(عكس)

تعدادي از بازيكنان فولاد خوزستان با انتشارعكسي از اسكوچيچ حمايتشان از اين سرمربي را اعلام كردند.
حمايت دسته‌جمعي فولادي‌ها از اسكوچيچ(عكس)

اخبار دنیای دیجیتال