شاخصهای مالی و رویدادهای مهم اقتصادی جهان در این هفته

سایت طلا : تعیین نرخ بهره و انتشار بیانیه بانک مرکزی آمریکا و سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا و انگلیس از مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان در هفته پیش رو به شمار می روند.

دانلود آهنگ جدید

صبحانه