پیشنهاد‌افزایش‌سه‌برابری‌سرمایه‌بانک‌مسکن

پیشنهاد‌افزایش‌سه‌برابری‌سرمایه‌بانک‌مسکن

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی  اعلام کرد: با توجه به هدف‌گذاری‌های کلانی که صورت گرفته با بانک مسکن از شرایط فعلی به یک بانک توسعه محور تغییر شکل دهد، دولت پیشنهادهایی در لایحه بودجه ارائه کرده تا مقدمات این موضوع اجرایی شود.وی با اشاره به لحاظ شدن افزایش سرمایه بانک مسکن در تبصره 18 لایحه بودجه سال 1395 توضیح داد: در حال حاضر رقم سرمایه این بانک قریب به سه هزار میلیارد تومان تعریف می‌شود این در حالی است که ما در لایحه بودجه درخواست افزایش این سرمایه به حدود 10 هزار میلیارد تومان را داده‌ایم.     وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده که با افزایش سرمایه بانک مسکن در قالب بودجه بخشی از گره‌های اعتباری این بانک حل شده و مقدمات حرکت به سمت تاسیس یک بانک توسعه‌ای که با اهداف طولانی‌مدت کشور سنخیت دارد برداشته شود. امیدواریم این تبصره مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته و امکان اجرای آن در سال جاری برای ما فراهم شود.آخوندی با بیان این‌که کاهش سود تسهیلات مسکن یکی از اصلی‌ترین اولویت‌هایی است که باید با پیگیری همراه شود، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانک مسکن 13 درصد است. هرچند این نرخ سود پایین‌ترین نرخی است که در تمام بانک‌ها برای تسهیلات در نظر گرفته می‌شود، اما قطعا می‌توان به پایین آمدن آن بیش از رقم‌های فعلی فکر کرد.   وی ادامه داد: نرخ سود با توجه به وضعیت تورم در اقتصاد کشور تعریف می‌شود و ما امیدواریم که در شرایطی که نرخ تورم رو به سوی کاهش نهاده، نرخ سود تسهیلاتی نیز پایین بیاید.وزیر راه و شهرسازی از بالارفتن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن به عنوان یکی‌دیگر از اولویت‌های اصلی مطرح در این حوزه سخن گفت و خاطر نشان کرد: ما پیش از این نیز سابقه تسهیلات 15 تا 20 ساله در بانک مسکن را داشته‌ایم و با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته امید داریم که بار دیگر شرایط برای تخصیص تسهیلاتی با دوره بازپرداخت طولانی فراهم شود.

پیشنهاد‌افزایش‌سه‌برابری‌سرمایه‌بانک‌مسکن

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی  اعلام کرد: با توجه به هدف‌گذاری‌های کلانی که صورت گرفته با بانک مسکن از شرایط فعلی به یک بانک توسعه محور تغییر شکل دهد، دولت پیشنهادهایی در لایحه بودجه ارائه کرده تا مقدمات این موضوع اجرایی شود.وی با اشاره به لحاظ شدن افزایش سرمایه بانک مسکن در تبصره 18 لایحه بودجه سال 1395 توضیح داد: در حال حاضر رقم سرمایه این بانک قریب به سه هزار میلیارد تومان تعریف می‌شود این در حالی است که ما در لایحه بودجه درخواست افزایش این سرمایه به حدود 10 هزار میلیارد تومان را داده‌ایم.     وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده که با افزایش سرمایه بانک مسکن در قالب بودجه بخشی از گره‌های اعتباری این بانک حل شده و مقدمات حرکت به سمت تاسیس یک بانک توسعه‌ای که با اهداف طولانی‌مدت کشور سنخیت دارد برداشته شود. امیدواریم این تبصره مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته و امکان اجرای آن در سال جاری برای ما فراهم شود.آخوندی با بیان این‌که کاهش سود تسهیلات مسکن یکی از اصلی‌ترین اولویت‌هایی است که باید با پیگیری همراه شود، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانک مسکن 13 درصد است. هرچند این نرخ سود پایین‌ترین نرخی است که در تمام بانک‌ها برای تسهیلات در نظر گرفته می‌شود، اما قطعا می‌توان به پایین آمدن آن بیش از رقم‌های فعلی فکر کرد.   وی ادامه داد: نرخ سود با توجه به وضعیت تورم در اقتصاد کشور تعریف می‌شود و ما امیدواریم که در شرایطی که نرخ تورم رو به سوی کاهش نهاده، نرخ سود تسهیلاتی نیز پایین بیاید.وزیر راه و شهرسازی از بالارفتن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن به عنوان یکی‌دیگر از اولویت‌های اصلی مطرح در این حوزه سخن گفت و خاطر نشان کرد: ما پیش از این نیز سابقه تسهیلات 15 تا 20 ساله در بانک مسکن را داشته‌ایم و با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته امید داریم که بار دیگر شرایط برای تخصیص تسهیلاتی با دوره بازپرداخت طولانی فراهم شود.

پیشنهاد‌افزایش‌سه‌برابری‌سرمایه‌بانک‌مسکن