اسپالتی: صلاح باید خود را بازیابی کند ::

سرمربی جدید رم معتقد است که محمد صلاح از روزهای اوجش فاصله گرفته و باید هر چه سریع تر خود را بازیابی کند.

پرس نیوز

ابزار رسانه