در پاسخ به شایعه ترک ملوان/ نوری: اولویت اول و دوم و سوم من ملوان است

در پاسخ به شایعه ترک ملوان/ نوری: اولویت اول و دوم و سوم من ملوان است
پس از اینکه فرهاد پورغلامی برای هدایت این فصل ملوان انتخاب شد، شایعاتی مبنی بر اینکه وی قصد ندارد در فصل آینده از تعدادی از بازیکنان با تجربه این تیم استفاده کند، به گوش رسید.

در پاسخ به شایعه ترک ملوان/ نوری: اولویت اول و دوم و سوم من ملوان است

پس از اینکه فرهاد پورغلامی برای هدایت این فصل ملوان انتخاب شد، شایعاتی مبنی بر اینکه وی قصد ندارد در فصل آینده از تعدادی از بازیکنان با تجربه این تیم استفاده کند، به گوش رسید.
در پاسخ به شایعه ترک ملوان/ نوری: اولویت اول و دوم و سوم من ملوان است

مرکز فیلم