پرداخت وام یارانه‌دار به جوانان جویای کار

پرداخت وام یارانه‌دار به جوانان جویای کار
رئیس بنیاد مستضعفین گفت: پرداخت تسهیلات یارانه‌دار به جوانان جویای کار آغاز شده است.

پرداخت وام یارانه‌دار به جوانان جویای کار

رئیس بنیاد مستضعفین گفت: پرداخت تسهیلات یارانه‌دار به جوانان جویای کار آغاز شده است.
پرداخت وام یارانه‌دار به جوانان جویای کار

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ