تیم ملی بسکتبال با ۱۴ بازیکن عازم اردن شد

تیم ملی بسکتبال با ۱۴ بازیکن عازم اردن شد
تیم ملی بسکتبال ایران به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی غرب آسیا با ترکیبی متشکل از ۱۴ بازیکن صبح امروز عازم اردن شد.

تیم ملی بسکتبال با ۱۴ بازیکن عازم اردن شد

تیم ملی بسکتبال ایران به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی غرب آسیا با ترکیبی متشکل از ۱۴ بازیکن صبح امروز عازم اردن شد.
تیم ملی بسکتبال با ۱۴ بازیکن عازم اردن شد

تلگرام