هزینه‌ای که اپراتورها برای ترابرد شماره‌ها می‌گیرند

هزینه‌ای که اپراتورها برای ترابرد شماره‌ها می‌گیرند

چند روزی از اجرای آزمایشی طرح ترابردپذیری شماره‌ها می‌گذرد و بدین ترتیب قرار بر آن است که اپراتورهای مختلف در مدت یک ماهه اجرای آزمایشی این طرح، روزانه امکان مهاجرت ۵۰۰ اپراتور به سوی اپراتورهای دیگر را فراهم کنند.طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات  ارتباطات، اپراتور پذیرا باید به ازای هر ترابرد شماره موفق، ۱۰۰ هزار ریال به اپراتور پایه بپردازد. اپراتور پذیرا می تواند در هنگام درخواست مشترک برای ترابرد شماره، حداکثر ٥٠ هزار ریال از مشترک اخذ کند. اما اپراتورهای مختلف حداقل در دوره اجرای آزمایشی این طرح ترجیح داده اند هزینه ای بابت ارائه این خدمات دریافت نکنند. بدین ترتیب از میان سه اپراتور فعال تلفن همراه در حال حاضر تنها اپراتور دوم یا ایرانسل برای ارائه سیم کارت جدید مبلغی معادل ۳۰۰۰تومان دریافت می کند. طبق آنچه بر روی سایت این اپراتور اعلام شده در ایرانسل هزینه ترابرد رایگان بوده و کاربر فقط مبلغ ۳۰۰۰ تومان بابت سیم کارت می پردازد. اپراتور اول نیز بر روی سایت خود اینگونه اعلام کرده است که همراه اول هزینه ای بابت ترابرد به شبکه تلفن همراه خود دریافت نمی کند.اپراتور سوم هم در این زمینه  از طریق سایت خود اطلاع رسانی کرده است که برای ترابرد به شبکه رایتل در هیچ یک از مراحل، از مشترک هزینه ای دریافت نمی شود. (ترابرد به رایتل رایگان خواهد بود.) ترابردپذیری شماره‌ها(MNP) طرحی است که پس از سالها وقفه قرار است از امسال اجرایی شود. به واسطه اجرای این طرح مشترک می‌تواند بدون آنکه شماره خود را تغییر دهد اپراتور ارائه دهنده خدمات خود را تغییر داده و به عنوان مثال با داشتن شماره همراه اول از خدمات ایرانسل استفاده کند یا برعکس.

هزینه‌ای که اپراتورها برای ترابرد شماره‌ها می‌گیرند

چند روزی از اجرای آزمایشی طرح ترابردپذیری شماره‌ها می‌گذرد و بدین ترتیب قرار بر آن است که اپراتورهای مختلف در مدت یک ماهه اجرای آزمایشی این طرح، روزانه امکان مهاجرت ۵۰۰ اپراتور به سوی اپراتورهای دیگر را فراهم کنند.طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات  ارتباطات، اپراتور پذیرا باید به ازای هر ترابرد شماره موفق، ۱۰۰ هزار ریال به اپراتور پایه بپردازد. اپراتور پذیرا می تواند در هنگام درخواست مشترک برای ترابرد شماره، حداکثر ٥٠ هزار ریال از مشترک اخذ کند. اما اپراتورهای مختلف حداقل در دوره اجرای آزمایشی این طرح ترجیح داده اند هزینه ای بابت ارائه این خدمات دریافت نکنند. بدین ترتیب از میان سه اپراتور فعال تلفن همراه در حال حاضر تنها اپراتور دوم یا ایرانسل برای ارائه سیم کارت جدید مبلغی معادل ۳۰۰۰تومان دریافت می کند. طبق آنچه بر روی سایت این اپراتور اعلام شده در ایرانسل هزینه ترابرد رایگان بوده و کاربر فقط مبلغ ۳۰۰۰ تومان بابت سیم کارت می پردازد. اپراتور اول نیز بر روی سایت خود اینگونه اعلام کرده است که همراه اول هزینه ای بابت ترابرد به شبکه تلفن همراه خود دریافت نمی کند.اپراتور سوم هم در این زمینه  از طریق سایت خود اطلاع رسانی کرده است که برای ترابرد به شبکه رایتل در هیچ یک از مراحل، از مشترک هزینه ای دریافت نمی شود. (ترابرد به رایتل رایگان خواهد بود.) ترابردپذیری شماره‌ها(MNP) طرحی است که پس از سالها وقفه قرار است از امسال اجرایی شود. به واسطه اجرای این طرح مشترک می‌تواند بدون آنکه شماره خود را تغییر دهد اپراتور ارائه دهنده خدمات خود را تغییر داده و به عنوان مثال با داشتن شماره همراه اول از خدمات ایرانسل استفاده کند یا برعکس.

هزینه‌ای که اپراتورها برای ترابرد شماره‌ها می‌گیرند

خبر فرهنگیان