هزینه 10 میلیون تومانی برای دریافت وام 60 میلیونی مسکن

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه با بیان این‌که مصرف‌کنندگان وام جُعاله را برای دریافت وام 60 میلیون تومانی هزینه …

گوشی

روزنامه قانون