تداوم ناکامی های پوگبا در یورو(عکس)

تداوم ناکامی های پوگبا در یورو(عکس)
پل پوگبا دقیقه 1 دیدار فرانسه و ایرلند در یک هشتم نهایی یورو 2016 با خطای کودکانه خود یک پنالتی تقدیم ایرلند کرد تا فرانسه خیلی زود از حریف خود عقب بیفتد.

تداوم ناکامی های پوگبا در یورو(عکس)

پل پوگبا دقیقه 1 دیدار فرانسه و ایرلند در یک هشتم نهایی یورو 2016 با خطای کودکانه خود یک پنالتی تقدیم ایرلند کرد تا فرانسه خیلی زود از حریف خود عقب بیفتد.
تداوم ناکامی های پوگبا در یورو(عکس)

باشگاه خبری ورزشی