برنامه‌ یارانه ای دولت در سال 95

معاون وزیر کار اعلام کرد تا پایان سال تعداد حذف‌شدگان از یارانه‌ها به چهار میلیون نفر خواهد رسید و هدف دولت برای سال آینده هم پیگیری حذف همان شش میلیون نفری است که مجلس برای سال 94 تصویب کرد.

سایت خبری زندگی

مرجع سلامتی