هجوم جمعیت آینده به پردیس تشنه

هجوم جمعیت آینده به پردیس تشنه

لغو مراسم افتتاح فاز 11 پردیس که طی روزهای اخیر برای سومین بار اتفاق افتاد، فقط یک پیام داشت؛ پردیس برای افق جمعیت خود آب کافی ندارد. خبرنگاران روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت برای سومین بار آمدند تا شاهد قیچی شدن روبان محله ایرانشهر توسط محسن نریمان باشند. خبرنگاران آمدند، نریمان نیامد. علت را که جویا شدیم گفتند مدیرعامل آبفای استان تهران طی نامه‌ای به استاندار گفته است آب محله ایرانشهر مشکل دارد و این فاز نباید افتتاح شود؛ ایرادی که به طور رسمی تایید نشد اما وقتی نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در اجرای زیرساخت‌های بخش آب، برق و فاضلاب مسکن مهر گفت که تامین آب مسکن مهر پردیس منتظر تایید وزارت بهداشت است متوجه شدیم زمزمه‌های “مورد تایید نبودن آب پردیس” چندان هم بی مورد نبوده است.   با این‌که تنها علت سریال “افتتاح نشدن‌های پردیس” به مشکل آب مربوط نیست و بخشی از آن به سهم نیاورده متقاضیان و عدم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای انشعابات مربوط می‌شود، اما نباید فراموش کرد که تشنگی پردیس را باید جدی گرفت و شاید به همین دلیل است که می‌گویند اگر دولت قبل به جای پردیس در بافت فرسوده تهران اقدام به ساخت و ساز مسکن مهر می‌کرد هزینه‌ها کمتر و خدمات‌رسانی بیشتر می‌شد.   تامین آب مسکن مهر پردیس قرار بود به صورت سیار صورت بگیرد اما به دلیل مشکلات بهداشتی این کار منتفی شد و بر اساس آخرین گفته‌ها قرار است از روش دیگری که در آن خط انتقال وجود دارد، با بررسی و آزمایشی که توسط وزارت بهداشت در خصوص نحوه تأمین آب انجام می‌پذیرد این امر اجرایی شود.   با این وجود یک عضو هیات مدیره شهرهای جدید مشکل بهداشت آب پردیس را تکذیب می‌کند.   میرمحمد قراوی درباره علت نامه مدیرعامل آبفای استان تهران مبنی بر لزوم جلوگیری از افتتاح فاز 11 گفت: وقتی یک جای جدید افتتاح می‌شود ابتدا شبکه و مخزن را با آب خام تست می‌کنند که نگرانی آقای پرورش به همین دلیل بود. منطقی نیست که آب تصفیه شده را داخل مخزن بریزیم، بعد به شبکه برسانیم؛ چرا که اگر شبکه در جایی ایراد داشت آب هدر می‌رود. بنابراین ابتدا مخازن و شبکه را با آب خام تست می‌کنند که این تست در محله ایرانشهر پردیس انجام شده است.   قراوی این را هم گفت که سالهاست پیمانکاران و 15-16 کارگر و پرسنل پردیس از این آب کارگاهی استفاده کرده‌اند و هیچ مشکلی ندارند!اما پردیس برای اسکان چه جمعیتی پیش‌بینی شده است؟ از ابتدا قرار بود 180 هزار نفر در پردیس ساکن شوند اما این شهر با یک اصلاحیه در شورای عالی شهرسازی معماری برای ایجاد مسکن مهر مواجه شد که حدود 320 هزار نفر به ظرفیت جمعیت‌پذیری آن اضافه کرد و هم‌اکنون افق جمعیتی این شهر حدود 530 هزار نفر است؛ در حالی که به اذعان عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، پردیس تنها برای 50 هزار نفر آب دارد؛ این یعنی آبرسانی به پردیس از چالش‌های جدی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو خواهد بود.

هجوم جمعیت آینده به پردیس تشنه

لغو مراسم افتتاح فاز 11 پردیس که طی روزهای اخیر برای سومین بار اتفاق افتاد، فقط یک پیام داشت؛ پردیس برای افق جمعیت خود آب کافی ندارد. خبرنگاران روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت برای سومین بار آمدند تا شاهد قیچی شدن روبان محله ایرانشهر توسط محسن نریمان باشند. خبرنگاران آمدند، نریمان نیامد. علت را که جویا شدیم گفتند مدیرعامل آبفای استان تهران طی نامه‌ای به استاندار گفته است آب محله ایرانشهر مشکل دارد و این فاز نباید افتتاح شود؛ ایرادی که به طور رسمی تایید نشد اما وقتی نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در اجرای زیرساخت‌های بخش آب، برق و فاضلاب مسکن مهر گفت که تامین آب مسکن مهر پردیس منتظر تایید وزارت بهداشت است متوجه شدیم زمزمه‌های “مورد تایید نبودن آب پردیس” چندان هم بی مورد نبوده است.   با این‌که تنها علت سریال “افتتاح نشدن‌های پردیس” به مشکل آب مربوط نیست و بخشی از آن به سهم نیاورده متقاضیان و عدم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای انشعابات مربوط می‌شود، اما نباید فراموش کرد که تشنگی پردیس را باید جدی گرفت و شاید به همین دلیل است که می‌گویند اگر دولت قبل به جای پردیس در بافت فرسوده تهران اقدام به ساخت و ساز مسکن مهر می‌کرد هزینه‌ها کمتر و خدمات‌رسانی بیشتر می‌شد.   تامین آب مسکن مهر پردیس قرار بود به صورت سیار صورت بگیرد اما به دلیل مشکلات بهداشتی این کار منتفی شد و بر اساس آخرین گفته‌ها قرار است از روش دیگری که در آن خط انتقال وجود دارد، با بررسی و آزمایشی که توسط وزارت بهداشت در خصوص نحوه تأمین آب انجام می‌پذیرد این امر اجرایی شود.   با این وجود یک عضو هیات مدیره شهرهای جدید مشکل بهداشت آب پردیس را تکذیب می‌کند.   میرمحمد قراوی درباره علت نامه مدیرعامل آبفای استان تهران مبنی بر لزوم جلوگیری از افتتاح فاز 11 گفت: وقتی یک جای جدید افتتاح می‌شود ابتدا شبکه و مخزن را با آب خام تست می‌کنند که نگرانی آقای پرورش به همین دلیل بود. منطقی نیست که آب تصفیه شده را داخل مخزن بریزیم، بعد به شبکه برسانیم؛ چرا که اگر شبکه در جایی ایراد داشت آب هدر می‌رود. بنابراین ابتدا مخازن و شبکه را با آب خام تست می‌کنند که این تست در محله ایرانشهر پردیس انجام شده است.   قراوی این را هم گفت که سالهاست پیمانکاران و 15-16 کارگر و پرسنل پردیس از این آب کارگاهی استفاده کرده‌اند و هیچ مشکلی ندارند!اما پردیس برای اسکان چه جمعیتی پیش‌بینی شده است؟ از ابتدا قرار بود 180 هزار نفر در پردیس ساکن شوند اما این شهر با یک اصلاحیه در شورای عالی شهرسازی معماری برای ایجاد مسکن مهر مواجه شد که حدود 320 هزار نفر به ظرفیت جمعیت‌پذیری آن اضافه کرد و هم‌اکنون افق جمعیتی این شهر حدود 530 هزار نفر است؛ در حالی که به اذعان عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، پردیس تنها برای 50 هزار نفر آب دارد؛ این یعنی آبرسانی به پردیس از چالش‌های جدی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو خواهد بود.

هجوم جمعیت آینده به پردیس تشنه

بک لینک قوی

روزنامه قانون