نوراللهی به کمیته انضباطی نرفته! ::

در حالی که امروز خبر حضور احمد نوراللهی در کمیته انضباطی باشگاه منتشر شده بود بررسی های خبرنگار ورزش سه منتج به این نتیجه شد که اصل ماجرا اینگونه نبوده است.

خرم خبر

موزیک جوان