یک خطر بزرگ در بازار کتاب

یک خطر بزرگ در بازار کتاب

این نویسنده و مترجم درباره وضعیت ادبیات و نشر در سال 94 گفت: در سال 94 از نظر کمی پیشرفت داشتیم. در این سال نسبت به سال قبل کتاب‌های بیشتری منتشر شد و مشکل ممیزی هم کمی بهتر بود، اما در کل روند کتاب نخواندن همچنان وجود دارد و رکود بازار کتاب موضوع قابل بررسی و مهمی محسوب می‌شود.او درباره میزان توجه مخاطب به کتاب بیان کرد: به هر بخش از بازار نشر که نگاه کنیم خبر خوبی نمی‌بینیم. شاید بخشی از رکود به علت ممیزی‌های قبلی است، بخشی از رکود هم به وضعیت کلی جهانی بازمی‌گردد. در حال حاضر در تمام جهان انتقال مفهوم به رسانه‌های دیگر انتقال پیدا کرده و بیشتر توجه‌ها از رسانه‌های نوشتاری گرفته شده است. پس بخشی از مشکل یک امر جهانی است. اما با توجه به این‌که در گذشته هم در ایران کتاب‌خوانیِ چندانی نداشتیم، فرقش را بیشتر می‌توان دید و حس کرد.   اخوت با بیان این‌که «بخشی از فاصله گرفتن مخاطب از کتاب به علت مسائل اقتصادی است»، اظهار کرد: باید امکانش وجود داشته باشد که یارانه‌هایی به کتاب تعلق گیرد. کسی که در گذشته از بین چندین کتاب چهار یا پنج کتاب مطلوبش را می‌خرید، الان انتخاب‌هایش به یک یا دو مورد محدود شده است. شاید گشایش‌های یارانه‌ای کتاب بتواند تأثیر داشته باشد. یارانه «عیدانه کتاب» به هر صورت بهتر از هیچ بود و خوشبختانه جواب هم داد. کمک به هر شکل که باشد بی‌تأثیر نیست.این مترجم با اشاره به تاثیر حرکت‌های کوچک در عرصه کتاب بیان کرد: حرف بزرگ همیشه شدنی نیست. “باید بنیادی تغییر کرد” حرفی است که در وضعیت کنونی موثر و شدنی نیست. به نظر من بهتر است کارهای شدنی در موقعیت‌ها و بهانه‌های مختلف تکرار شود. مرحله اول این طرح که در هفته کتاب برگزار شد، بسیار خوب و مرحله دوم هم بسیار موثر بود. گمان می‌کنم کارهای این‌چنینی می‌تواند تغییر ایجاد کند. همین قدم‌های کوچک، قدم‌های خوبی هستند. شاید هم من بیش از حد آدم خوش‌بینی هستم، اما به نظر من همین قدم‌های به ظاهر کوچک در درازمدت تأثیر بسیار خوبی خواهد داشت.   احمد اخوت همچنین درباره آثار در دست انتشارش گفت: مجموعه داستان «جنگل بزرگ» شامل 25 داستان و یک جستار از فاکنر پیش از عید منتشر شد. به‌زودی نیز کتاب «طرح‌هایی به یاد» درباره ادبیات خاطره‌نویسی منتشر و کتاب «اطلس بورخس» تجدید چاپ می‌شود. کار انتشار این دو اثر را نشر گمان انجام می‌دهد. البته کتاب «اطلس بورخس» نزدیک به 12 سال پیش در چاپ اول به خوبی پخش نشد، به همین سبب خیلی خوب دیده نشد. این کتاب با طرح و ترکیبی جدید بازنشر خواهد شد.

یک خطر بزرگ در بازار کتاب

این نویسنده و مترجم درباره وضعیت ادبیات و نشر در سال 94 گفت: در سال 94 از نظر کمی پیشرفت داشتیم. در این سال نسبت به سال قبل کتاب‌های بیشتری منتشر شد و مشکل ممیزی هم کمی بهتر بود، اما در کل روند کتاب نخواندن همچنان وجود دارد و رکود بازار کتاب موضوع قابل بررسی و مهمی محسوب می‌شود.او درباره میزان توجه مخاطب به کتاب بیان کرد: به هر بخش از بازار نشر که نگاه کنیم خبر خوبی نمی‌بینیم. شاید بخشی از رکود به علت ممیزی‌های قبلی است، بخشی از رکود هم به وضعیت کلی جهانی بازمی‌گردد. در حال حاضر در تمام جهان انتقال مفهوم به رسانه‌های دیگر انتقال پیدا کرده و بیشتر توجه‌ها از رسانه‌های نوشتاری گرفته شده است. پس بخشی از مشکل یک امر جهانی است. اما با توجه به این‌که در گذشته هم در ایران کتاب‌خوانیِ چندانی نداشتیم، فرقش را بیشتر می‌توان دید و حس کرد.   اخوت با بیان این‌که «بخشی از فاصله گرفتن مخاطب از کتاب به علت مسائل اقتصادی است»، اظهار کرد: باید امکانش وجود داشته باشد که یارانه‌هایی به کتاب تعلق گیرد. کسی که در گذشته از بین چندین کتاب چهار یا پنج کتاب مطلوبش را می‌خرید، الان انتخاب‌هایش به یک یا دو مورد محدود شده است. شاید گشایش‌های یارانه‌ای کتاب بتواند تأثیر داشته باشد. یارانه «عیدانه کتاب» به هر صورت بهتر از هیچ بود و خوشبختانه جواب هم داد. کمک به هر شکل که باشد بی‌تأثیر نیست.این مترجم با اشاره به تاثیر حرکت‌های کوچک در عرصه کتاب بیان کرد: حرف بزرگ همیشه شدنی نیست. “باید بنیادی تغییر کرد” حرفی است که در وضعیت کنونی موثر و شدنی نیست. به نظر من بهتر است کارهای شدنی در موقعیت‌ها و بهانه‌های مختلف تکرار شود. مرحله اول این طرح که در هفته کتاب برگزار شد، بسیار خوب و مرحله دوم هم بسیار موثر بود. گمان می‌کنم کارهای این‌چنینی می‌تواند تغییر ایجاد کند. همین قدم‌های کوچک، قدم‌های خوبی هستند. شاید هم من بیش از حد آدم خوش‌بینی هستم، اما به نظر من همین قدم‌های به ظاهر کوچک در درازمدت تأثیر بسیار خوبی خواهد داشت.   احمد اخوت همچنین درباره آثار در دست انتشارش گفت: مجموعه داستان «جنگل بزرگ» شامل 25 داستان و یک جستار از فاکنر پیش از عید منتشر شد. به‌زودی نیز کتاب «طرح‌هایی به یاد» درباره ادبیات خاطره‌نویسی منتشر و کتاب «اطلس بورخس» تجدید چاپ می‌شود. کار انتشار این دو اثر را نشر گمان انجام می‌دهد. البته کتاب «اطلس بورخس» نزدیک به 12 سال پیش در چاپ اول به خوبی پخش نشد، به همین سبب خیلی خوب دیده نشد. این کتاب با طرح و ترکیبی جدید بازنشر خواهد شد.

یک خطر بزرگ در بازار کتاب

خرید بک لینک