فرهاد مجیدی با تدابیر امنیتی از ورزشگاه خارج شد

فرهاد مجیدی ستاره استقلالی ها با تدابیر امنیتی ورزشگاه آزادی را ترک کرد.

دانلود ها پلاس

اخبار کارگران