وین، میزبان وزرای نفت اوپک

وین، میزبان وزرای نفت اوپک
نشست وزرای نفت اوپک فردا در وین برگزار می شود.
۰۷:۵۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


وین، میزبان وزرای نفت اوپک

نشست وزرای نفت اوپک فردا در وین برگزار می شود.
۰۷:۵۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


وین، میزبان وزرای نفت اوپک

دانلود سرا