توخل: فرصت‌های زیادی را از دست دادیم ::

مربی دورتموند عقیده دارد تیمش باید با تعداد گل‌های بیشتری اشتوتگارت را مغلوب می‌کرد.

آهنگ جدید

شبکه خانگی