پیام باشگاه ذوب آهن به سعید آذری

باشگاه ذوب آهن بعد از جدایی سعید آذری پیامی خطاب به مدیرعامل پیشین خود منتشر کرد.

به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن اصفهان, این باشگاه بعد از برکناری سعید آذری از سمت مدیرعاملی, پیامی خطاب به او منتشر کرد که در زیر می‌خوانید:

پیام باشگاه ذوب آهن به سعید آذری
پیام باشگاه ذوب آهن به سعید آذری

«در هر هنگام از آینده، مگر می‌شود ذوب آهن را بدون نام‌آوری از شما به عنوان بانی بزرگی سبزها یادآور شد؟ مگر می‌شود از ذوب آهن گفت و از کسب بیش از 80 درصد عناوین و افتخارات این باشگاه در پرتو مدیریت شما نگفت؟ اکنون که دست تقدیر، برگی دیگر از تاریخ را برای ذوب آهن بزرگ و شما مدیر محترم رقم زده است دل به تدبیر و کفایتش می‌سپاریم و ضمن پاسداشت سال‌ها ستیز برای جاودانی نام ذوب آهن به احترام شما می‌ایستیم و بهترین درودها را به شما هدیه می‌کنیم. ممنون آقای آذری، خیلی ممنون.»

بیشتر بخوانید