آتزوری فاتح قلعه قهرمان/ ایتالیا 2-0 اسپانیا؛ خداحافظ سینیور دل بوسکه

آتزوری فاتح قلعه قهرمان/ ایتالیا 2-0 اسپانیا؛ خداحافظ سینیور دل بوسکه
ایتالیا موفق شد با گل های پله و کیه لینی به مرحله بعد صعود کند و حریف آلمان در مرحله بعد شود.

آتزوری فاتح قلعه قهرمان/ ایتالیا 2-0 اسپانیا؛ خداحافظ سینیور دل بوسکه

ایتالیا موفق شد با گل های پله و کیه لینی به مرحله بعد صعود کند و حریف آلمان در مرحله بعد شود.
آتزوری فاتح قلعه قهرمان/ ایتالیا 2-0 اسپانیا؛ خداحافظ سینیور دل بوسکه

اس ام اس جدید