آخرین صحبتهای مرحوم گلبارنژاد در ریو

آخرین صحبتهای مرحوم گلبارنژاد در ریو

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

دوچرخه سوار پر امید کشورمان آخرین صحبت هایش را در جریان مسابقات ریو انجام می دهد.

آخرین صحبتهای مرحوم گلبارنژاد در ریو