آرامش و امنیت، َهدیه شهدا

آرامش و امنیت، َهدیه شهدا

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

شهید احمد عبدالله زاده مقدم از فرماندهان سپاه بشرویه که َهمچون دیگر رزمندگان در آزمونی بزرگ شرکت کرد و سبک بال به آسمان کوچ کرد

آرامش و امنیت، َهدیه شهدا