سرمربی پیشین آرژانتین در بیمارستان

سرمربی پیشین آرژانتین در بیمارستان

به‌ گزارش ‌ الخاندرو سابیا به بیمارستان ایتالیایی بوینس آیرس انتقال داده شد. دلیل حضور او در بیمارستان و وضعیت سلامتی‌اش نامعلوم است. او در اورژانس به سر می‌برد.سرمربی آرژانتین در جا‌م جها‌نی برزیل دسامبر سال 2014 نیز به علت فشار خون و گرفتگی عروق قلب پنج روز در بیمارستان بستری شد.

سرمربی پیشین آرژانتین در بیمارستان

به‌ گزارش ‌ الخاندرو سابیا به بیمارستان ایتالیایی بوینس آیرس انتقال داده شد. دلیل حضور او در بیمارستان و وضعیت سلامتی‌اش نامعلوم است. او در اورژانس به سر می‌برد.سرمربی آرژانتین در جا‌م جها‌نی برزیل دسامبر سال 2014 نیز به علت فشار خون و گرفتگی عروق قلب پنج روز در بیمارستان بستری شد.

سرمربی پیشین آرژانتین در بیمارستان

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

مرکز فیلم