آغاز نشست وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد به ریاست ظریف

آغاز نشست وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد به ریاست ظریف
نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد به ریاست وزیر امور خارجه در ونزوئلا آغاز شد.

آغاز نشست وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد به ریاست ظریف