توهین به قرآن و تربت کربلا در یورش نیروهای آل‌خلیفه به زندان «جو»

توهین به قرآن و تربت کربلا در یورش نیروهای آل‌خلیفه به زندان «جو»
نظامیان آل‌خلیفه در جدیدترین جنایت خود به یکی از سلول‌های ویژه محکومین به اعدام در زندان «جو» یورش بردند و به قرآن و تربت حسینی توهین کردند.

توهین به قرآن و تربت کربلا در یورش نیروهای آل‌خلیفه به زندان «جو»

دانلود تلگرام