شلیک موشک «صمود» به پایگاه مزدوران سعودی در البیضاء

شلیک موشک «صمود» به پایگاه مزدوران سعودی در البیضاء
ارتش یمن پایگاه شبه‌نظامیان وابسته به عربستان سعودی را هدف یک موشک «صمود» ساخت داخل این کشور قرار داد.

شلیک موشک «صمود» به پایگاه مزدوران سعودی در البیضاء