کلمنته: برخی حرکات پیکه مثل اوباش است ::

جرارد پیکه در چند سال اخیر همواره یک پای ثابت جنجال ها و حاشیه های فوتبال در اسپانیا بوده است.

دانلود سریال

خرید لینک

کمالی: وضعیت سربازان مثل گذشته است ::

کمالی: وضعیت سربازان مثل گذشته است ::

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همه در برابر قانون یکسان هستند و نمی‌توانیم تبعیضی قائل شویم.

موسیقی روز

خرید بک لینک