«نارنج» با بوی کیارستمی منتشر می‌شود

«نارنج» با بوی کیارستمی منتشر می‌شود

دو فصل‌نامه «نارنج» که چکیده مقالات آن به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود، بنا دارد در شماره تازه خود به کیارستمی با محوریت «کیارستمی، سینما و ادبیات کودک» بپردازد. این نشریه از تمام علاقه‌مندان خواست تا مقالات خود را با محوریت موضوع مذکور به آدرس این مجله تخصصی ارسال کنند.مسئولان این نشریه با ارایه فهرست پیشنهادی قریب به 50 موضوع برای تالیف مقالات در این شماره از نویسندگان و صاحب نظران خواسته‌اند که آنها را در انتشار شماره پر باری از این نشریه یاری دهند.«موضوع کودک و توجه به آموزش با توجه به آثار کیارستمی»،«نقش کیارستمی در شکل‌گیری ایده کودک در هنر و ادبیات معاصر ایران»، «نسبت سینما و ادبیات کودک در کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، «نقش کودک در جهانی شدن هنر و ادبیات ایرانی و جایگاه کیارستمی در شکل دادن به این نقش» و «تأثیر تأثر سینما و ادبیات کودک در ایران و نقش کیارستمی در این اثرگذاری» برخی از سرفصل‌های پیشنهادی این نشریه هستند.مهلت ارسال مقالات تا پایان آذرماه در نظر گرفته شده است.مجله تخصصی «نارنج» با مدیرمسئولی افسون امینی و سردبیری خسرو آقایاری مدتی است که راه‌اندازی شده و بناست به صورت دو فصل‌نامه منتشر شود.

«نارنج» با بوی کیارستمی منتشر می‌شود

دو فصل‌نامه «نارنج» که چکیده مقالات آن به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود، بنا دارد در شماره تازه خود به کیارستمی با محوریت «کیارستمی، سینما و ادبیات کودک» بپردازد. این نشریه از تمام علاقه‌مندان خواست تا مقالات خود را با محوریت موضوع مذکور به آدرس این مجله تخصصی ارسال کنند.مسئولان این نشریه با ارایه فهرست پیشنهادی قریب به 50 موضوع برای تالیف مقالات در این شماره از نویسندگان و صاحب نظران خواسته‌اند که آنها را در انتشار شماره پر باری از این نشریه یاری دهند.«موضوع کودک و توجه به آموزش با توجه به آثار کیارستمی»،«نقش کیارستمی در شکل‌گیری ایده کودک در هنر و ادبیات معاصر ایران»، «نسبت سینما و ادبیات کودک در کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، «نقش کودک در جهانی شدن هنر و ادبیات ایرانی و جایگاه کیارستمی در شکل دادن به این نقش» و «تأثیر تأثر سینما و ادبیات کودک در ایران و نقش کیارستمی در این اثرگذاری» برخی از سرفصل‌های پیشنهادی این نشریه هستند.مهلت ارسال مقالات تا پایان آذرماه در نظر گرفته شده است.مجله تخصصی «نارنج» با مدیرمسئولی افسون امینی و سردبیری خسرو آقایاری مدتی است که راه‌اندازی شده و بناست به صورت دو فصل‌نامه منتشر شود.

«نارنج» با بوی کیارستمی منتشر می‌شود

قرآن